YÜKLENİYOR

2021-2022 Fiyat Listesi/ Price List

Avlanma Süresi

Erkek  » 01.09.2018   31.01.2019
Dişi    » 01.10.2018   31.12.2019

Organizasyon Konaklama ve Trofe Fiatları EURO 

1 Yaşına kadar erkek ve dişi 150   €
2.50kg - 3.00kg 850   € + 10€/10gr
3.00kg - 3.50kg 1.350 € + 16€/10gr
3.50kg - 4.00kg 2.150 € + 20€/10gr
4.00kg - 4.50kg 3.150 € + 40€/10gr
4.50kg üzeri 5.150 €
Ala Geyik Derisi-Full Mont  150    €
Ala Geyik Eti 7 €  /  1 kg
Trofe Transferi 150   Eu         Shoulder Mont 
Refakatçı 150    € Günlük 

1-Avcı 4 Gece konaklama 3 tam Gün Avlanma - 1.350 EU 

Fiyata Dahil olanlar - AV Organizasyonu  ve Avcıyı sınırdan Karşılama - Av rehberi - Arazi aracı - GÜNLÜK YEMEK - Alkölsüz ve sıcak içecekler - Avlanma Belgesi - Trofenin kaynatılması  ve Av sonrası avcıyı Bulgaristan sınırından uğurlama ......

Not - Video çekimi için ve Avınızın filmi yapımı için Extre ücret Tahsil Edilir............

Geçici Silah İzni  -  1 adet Yivli 75 Eu  yivsiz 50 eu Ödenir   6 ay Geçerlidir...............

Not: Atışı yapılan Av hayvanı Yaralanırsa vuruş sayılır ve Fiyatın Yarısı Tahsil Edilir.Yaralanan Av Günler sonra bulunur ise Trofe avcıya verilir ve Tutarın tamamı Tahsil edilir......
 

Not: Trofe kaynatıldıktan 24 saat sonra üst çenesi ile birlikte CIC expertleri tarafından tartılır ve kg olarak değerlendirilir.

Not- 200.00 CIC puan ve üzeri Trofeler yüzde 10 fiyata dahil edilir.

Not - Rezervasyon için Konaklamanın Tamamı Kaparo olarak alınır 1.350 Eu - Avcı avı iptal ederse Daha evvel alınan KAPARO iade edilmez....

Av silahı KİRASI Yivli  - 50 eu Günlük
                          

Deri - Full Mont - 150 Eu   Shoulder Mont - 75 Eu 

Eti  Kargas  -  7 eu 1kg

Trofe Transferleri ve Cites Belgeleri Fiyata DAHİL DEĞİLDİR 

Extreler Özel istekler-Bahşişler - Alköllü içecekler FİYATA DAHİL DEĞİLDİR............

NOT-ZAMANINDA YATIRILMAYAN AV BEDELİ REZERVASYON SAYILMAZ DİKKATE ALINMAZ,,,,,,,,AV REZERVASYONU EN GEÇ 30 EVVELDEN YAPILMALIDIR.....

AV ORGANİZATÖRÜ İSTEDİ ZAMAN AVIN REZERVASYONUNU İPTAL EDEBİLİR VE ALINAN KAPARO İADE EDER....

 

Avlanma Süresi

Erkek » 01.05.2018 – 31.10.2019

Fiyat ve Açıklamalar

250gr kadar 170€
251gr - 300gr   170 € + 3€/1gr
301gr - 350gr   320 € + 6€/1gr
351gr - 400gr   620 € + 7€/1gr
401gr -450gr   970 € + 14€/1gr
451gr - 500gr 1.670 € + 20€/1gr
500gr üzeri 2.670 € + 30€/1gr
Karaca Derisi 100 €
Karaca Eti 1 kg 7€
Refakatcı 150 €/günlük
Çocuklar  60 €/günlük
Tüfek Kirası   50 €/günlük
Trofe transferi ---

Organizasyon ve Konaklama FİYATI- 1 avcı 4 gece Konaklama 3 gün av - 1.350 eu         Not - Yarım Günde Avlanılsa Tam Gün sayılır.......

Fiayta Dahil Olanlar-Av Rhberi - Avlak içi Arazi Aracı - Günlük yemek - Avlanma Belgesi - 

Kendi Av Tüfeği ile gelmek isteyen Avcılarımız Bizlere Türkiye Avlanma Belgesi -Tüfek Ruhsat ön arka ve pasaport bilgilerinin fotokopilerini Göndermeleri gerekir.

Av Silahı Belgesi  bedeli 75 € olarak Tahsil edilir.

Not: Atışı Yapılan ve yaralı giden Karaca vuruş sayılır ve Fiyatın yarısı Tahsil edilir Ancak Günler sonra da olsa yaralı gideni ele geçirip Karaca Trofesi Trofenin Tamamı tahsil edilir ve avcıya teslim edilir. Ama biz onu yaralı göndermeyiz buluruz.

Not Trofe kaynatıldıktan 24 saat sonra üst çenesi ile birlikte CIC expertleri tarafından tartılır ve kg olarak değerlendirilir.

Karaca Eti Fiatı 5 eu 1 kg

Karaca Derisi - 100 eu full mont  Soulder Mont- 50 Eu 

Extreler ve Özel istekler Bahşişler ve Alköllü içecekler Fiayata DAHİL değildir......

Yatırılmayan Av Bedeli Rezervasyon sayılmaz dikkate ALINMAZ......AV REZERVASYONLARI EN GEÇ 30 GÜN VEYA DAHA EVVELDEN YAPILMALIDIR......

ÖNEMLİ - AV ORGANİZATÖRÜ YAPILAN AV REZERVASYONUNU İSTEDİ ZAMAN İPTAL EDEBİLİR ALINAN KAPAROYU GERİ VERMEK KAYIDIYLA.......
 

Avlanma Süresi

Erkek 01.09.2018 – 31.01.2019

Organizasyon ve Trofe Fiyatı

6.01 kg -  7.00 kg 1.850 € +  8 €/10gr
7.01 kg -  8.00 kg 2.650 € +  9 €/10gr
8.01 kg -  9.00 kg 3.550 € + 10 €/10gr
9.01 kg - 10.00 kg 4.550 € + 12 €/10gr
10.01kg - 11.00 kg 5.750 € + 28 €/10gr
11.01kg - 12.00 kg 8.550 € + 35 €/10gr
12.01kg - 13.00 kg 12.050 € + 70 €/10gr
13.01kg - 14.00 kg 19.050 € + 75 €/10gr
Kızıl Geyik Derisi 125 €
Kızıl Geyik Eti 5 € / kg
Avlanma Bedeli 
1- AVCI 4 gece Konaklama 3 gün av - 1.350 Eu
Av Köşkünde Konaklama‑Arac-Rehber-Yemek-Av Lisansı-Tercüman-Alkolsüz içecek- Avlanma Belgesi - 
 Extre Av günü -- 1 Gün  1 Avcı = 350€
Refakatcı 150 €/gün
Trofe transferi Fiayta Dahil değildir


Not: Atışı Yapılan ve yaralı giden Kızıl Geyik vuruş sayılır ve Fiyatın yarısı Tahsil edilir Ancak Günler sonra da olsa yaralı gideni ele geçirip Kızıl Geyik Trofesi Trofenin Tamamı tahsil edilir ve avcıya teslim edilir........

Not: Trofe kaynatıldıktan 24 saat sonra üst çenesi ile birlikte CIC expertleri tarafından tartılır ve kg olarak değerlendirilir.

Kızıl Geyik Eti Fiatı - 5 eu  1 kg

Kızıl Geyik Derisi   -  125 eu Shoulder Mont  Full  Mont - 250 Eu 

Av Silahı İZNİ - 75 Eu 

Trofe Transferleri ve CİTES belgeleri Fiyata Dahil Deyildir Ayrıca TAHSİL  EDİLİR.......

Extreler ve Özel istekler ve BAHŞİŞLER fiayta Dahil Değildir......

Not - AVLANMA BEDELELİ YATIRILMAYAN ORGANİZASYON DİKKATE ALINMAZ - REZERVASYON SAYILMAZ....... AV REZERVASYONU EN GEÇ 30 GÜN VEYA DAHA EVVELDEN YAPILMALIDIR .......

ÖNEMLİ NOT-AV ORGANİZATÖRÜ ALINAN KAPAROYU GERİ VERMEK ŞARTIYLA YAPILAN AV REZERVASYONUNU İPTAL ETME HAKKINA SAHİPTİR....... 

Avlanma Süresi

Bütün Yıl Avlanmaya açıktır 

Organizasyon ve Trofe fiyatları 

Uzunluk Fiyat
60.01cm - 70.00cm 850,00     € + 55,00
70.01cm - 80.00cm 1.400,00  € + 159,00
80.01 cm – ve üzeri 2.990,00   + 250,00
Refakatcı 150         €/günlük
Tüfek Kirası  50           €/günlük
Trofe Transferi  Ayrıca Tahsil Edilir 

Muflon avlarımız 4 Gece Konaklama 3 Gün Av 1 Avcı  = 1.350 Eu Fiyata Dahil Olanlar -Konaklama + Av Rehberi + Arazi aracı + Günlük yemek - Avlanma Belgesi

VİDEO filmi Çekimleri Ayrıca Tahsil Edilir.

Silah izni Belgesi-75 eu 6 Ay Geçerlidir

Not-Av BEDELEİ ÖDENMEYEN KAPAROSU ALINMAYAN AV ORGANİZASYONUN REZERVASYONU DİKKATE ALINMAZ VE SAYILMAZ..........AV ORGANİZASYONLARI EN GEÇ 30 GÜN EVVELDEN YAPILMALIDIR...


Not: Atışı yapılan ve yaralanan Muflon un   yarı Fiatı Tahsil edilir.

Daha sonra Avımız ele geçirilirse Trofe CIC ölçümü yapılarak değerinin tutarı tahsil edilir ve avcımıza Teslim edilir•

Not-Muflonun Eti ve Derisi fiyata dahil değildir Ayrıca tahsil edilir ........
Et Fiatı    - 3 eu kg 
Deri fiyatı choulder mont  - 60 eu    Full mont - 100 eu 

Trofe transferleri ve CİTES belgeleri Fiyata Dahil deyildir. 

Avlak Dışı Transferler ayrıca Tahsil edilir Fiyata Dahil değildir.......
 
ÖNEMLİ NOT-YAPILAN AV REZERVASYONUN AV ORGANİZATÖRÜ TARAFINDAN İSTEDİ ZAMAN İPTAL ETME HAKKINA SAHİPTİR ALINAN KAPARO GERİ VERİLDİĞİ TAKTİRDE......... 

Sülün Avı Programı

Sülün avlarımız Organize bir avımızdır gelen avcımız bol fişek atması, avdan keyif alması için  profesyonel ekibimiz Tarafından  YAPILIR ...

FIYATI 


1.  Paket - 1 Avcı 3 Gece Av Köşkünde Konaklama 2 Gün Avlanma 30 - 50 e kadar Sülün avlama -- 1.750 Eu  

      Fiyata Dahil Olanlar Av tüfeyi Av fişeyi günlük yemek ve alkölsüz içecekler Av KÖPEKLERİ ve Avlak içi Arazi araçları Avın ETİ ve İÇ temizleme.2.  PAKET - 2 Avcı 3 Gece Av Köşkünde Konaklama 2 gün Avlanma 30-50 e kadar  Sülün avlama -- 2 AVCI 3.300 Eu 
 


3. Normal Paket - 4 avcı 4 gece Konaklama 3 gün Av 1 avcı-1.650 Eu 

    Fiyata Dahil olanlar: Transferler Sınır Kapılarında Karşılama  Av köşklerinde konaklama özel odalarda yemekler Alkolsüz içecekler Av tüfekleri Av atış fişekleri  fermalı av köpekleri

    Sülün avımızda en az 4 avcı olmak şartıyla Sülün avlama  toplamda 150 den 200 adet e kadar her  avcı 50 ye kadar Sülün avlayabilir.

    Eğer avcımız 50 tamamlayıp daha fazla avlanırsa ayrıca Sülün Adet 15 € Tahsil edilir.

Sülün Eti   adet Fiyatı - 2 Eu 

Sülün avı esnasında;
Tavşan avlanılırsa 50 €/  adet
Çil avlanılırsa----- 25 €/  adet
Keklik avlanırsa-- 15  eu adet
 

Özel istekleriniz.Bahşişler ve  Alkollü içecekler fiyata dahil değildir

  1. Havalimanında Karşılama ve  av köşküne varış öylen yemeği sonrası Arzu edilirse hemen avlanmaya çıkılır 1 av GÜNÜ sayılır.
    Av sonrası Akşam yemeği ve istirahat...
  2. Gün sabah kahvaltı sonrası 08.30 da ava çıkış öğlen av köşküne 12.00 da dönüş Öğlen yemeği sonrası 1 saat istirahat sonrası 14.30 da ava çıkış akşama kadar avlanıyoruz...
  3. Gün 2 nci Günün aynısı... 
  4. SABAH Kahfaltıdan sonra geri dönüş Avlaktan  UĞURLAMA ve istenilirse ayrıca İstanbul Havalimanına Transfer Yapılır Ayrıca Tahsil Edilir 350  eu Toplam 
 
 
Masraflar 1 avcı 4 gece konaklama 3 Gün AV 1.350 Eu 

Fiyata dahil olanlar diğer avlarda olduğu gibidir..........

Domuz Trofe Azı  Fiyatı Avlak liste fiyatından Tahsil Edilir 
Yaban Horozu avlanma mevsimi Nisan 15 nden Mayıs 15 ne kadar 

1 avcı 4 gün av 5 gece konaklama 1.150 eu 

           Yaban Horozu Fiyatı-----      1.250 eu 

Fiyata Dahil olanlar - Av Köşklerinde konaklama - Günlük Yemek - Avlak içi Arazi araçları - Av Rehberleri - Av Tüfeği - 


Bu mevsimde Mayıs 01 nden sonra Yaban horozu ile birlikte Balkan Chamua ve Karaca Avı da kombine ediir Fiyatları BALKANAV fiyat listesinden Tahsil EDİLİR......

Ala Balık severler için trofe ala balık avı da yaptırılır Limitler dahilinde extre ücret Tahsil edilir......... 

Avlanma Süresi

10 .12.2018 – 10.01.2019

1 Avcı - 4 Gün Av 4 Gece Konaklama - 1590 eu

1 Balkan Chamua 100 CIC Puan kadar =    1 990 €


100 Puan dan yukarı her puan 200€

Fiyata Dahil Olanlar

 Av köşkünde Tek kişilik oda, Konaklama, Yemek, Arazi Aracı, Av Lisansı, Av Rehberi, Alkolsüz İçecekler,

Refakatcı 150 €/günlük
Tercüman 75 €/günlük
Derisi 100 €
Eti Kargas  10 €/kg
Trofe Transfer Fiata Dahil Deyildir

Not: Atışı yapılan ve yaralanan Avımızın Trofenin yarı Fiatı Tahsil edilir. Daha sonra Avımız ele geçirilirse Trofe CIC ölçümü yapılarak değerinin tutarı tahsil edilir ve avcımıza Teslim edilir.

Av silahı izni - 75 EU

Av Silahı Kirası 50 eu Günlük

NOT-KAPARO VEYA AVLANMA BEDELİ YATIRILMAYAN AV REZERVASYONU DİKKATE ALINMAZ VE REZERVASYON SAYILMAZ ......

KAPARO SU ALINAN REZERVASYONUN AVCININ İPTALİ HALİNDE KAPARO İADE EDİLMEZ . ANCAK AV TARİHİNE 15 GÜN EVVELDEN İPTAL EDİLİR İSE VERİLEN MEBLA BAŞKA BİR AV ORGANİZASYONUNDA KULLANILIR........NOT-Bahşişler ve özel istekler Fiyata Dahil Deyildir.........


ÖNEMLİ NOT- REZERVASYONU YAPILAN AVIN AV ORGANİZATÖRÜ TARAFINDAN İSTEDİ ZAMAN GEREK GÖRDÜĞÜ HALLERDE İPTAL ETME HAKKINA SAHİPTİR.ALINAN KAPARO GERİ VERİLMEK ŞARTIYLA........